วัสดุโครง : พลาสติก

Image size

: Heading 73.5(W) x 23.5(H)cm=0.17m2

: Desk 151(W)(10/131/10) x 80(H)cm=1.2m2

 

Product size : 193.5(H)cm

 

Curve exhibition desk (AG-1ED)

193.5 cm

10 cm

10 cm

80 cm

วัสดุโครง : อลูมีเนียม

Image size

: Heading 80(W) x 20(H)cm=0.16m2

: Desk 128(W)(31/66/31) x 76(H)cm=0.97m2

 

Product size : 199(H)cm

table top : 40(W) x 80(H) cm

 

Exhibition desk(AG-2ED)

199 cm

76 cm

103 cm

66 cm

31 cm

วัสดุโครง : พลาสติก

Image size

: Heading 73.5(W) x 203.5(H)cm=0.17m2

: Desk 179(W)(11/39/39/11) x80(H)cm=1.43m2

 

Product size : 199(H)cm

table top : 40(W) x 80(H) cm

 

Exhibition desk(AG-3ED)

193.5 cm

80 cm

79 cm

39 cm

วัสดุโครง : อลูมิเนียม

Image size

: 136(W)(32.5/71/32.5)x88(H)cm=1.20m2

 

 

Product size 

table top : 18(W) x 47(H) cm

 

Exclusive information desk(AG-4ED)

Curve

วัสดุโครง : อลูมิเนียม

Image size

: 225(W)x100(H)cm=2.25m2

 

 

Product size 

table top : 120(W) x 55(H) cm

 

Exclusive information desk(AG-5ED)

Curve

Exhibition Desk วัสดุ Sticker PP (Indoor)

Contacts
 

Tel: (+66)2-942-1307

Fax: (+66)2-942-1053

Call : 082-8822653 

Head office
64ถ.โชคชัย4
ซ.84 แยก2-12
ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

Aero Gusto.,Co.Ltd

Address

 OUR SERVICE
 

 TOWER SIGN : FASCIA SIGN : PYRON SIGN : LED SIGN : ALUMINIUM COMPOSIT : INKJET PRINTING : STEEL WORK : EPOXY FLOORING