top of page

ทาสี outdoor indoor

ทาสี renovate

คุณแค่เลือกสี หลังจากนั้น ทุกอย่างขอให้ป็นหน้าที่ของเรา!

 

ทาสีใครว่าเป็นเรื่องง่าย ใครๆก็ทาได้ จริงแล้ว การทาสีนั้นมีขั้นตอนมากมาย

 

เริ่มจากการดูแลปรับสภาพผิว

- การวัดความชื้นในตัวผิวของสถานที่ที่เราจะทา - การเลือกสีอย่างถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ ,สภาพแวดล้อม และการใช้งาน

 

สิ่งเหล่านี้ จะไม่เป็นที่กังวัลใจอีกต่อไป เพราะ นอกจากเราจะป็นผู้ดูแลและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสีโดยตรง ซึ่งมีพนักงานขายที่มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อและดูแลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสี ทั้ง ภายในและภายนอกแล้ว ทางเรายังมีทีมช่างเทคนิคสี ที่จะไปให้บริการและดูแลแนะนำการทาสีตลอดการทาสีอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page