วัสดุโครง : อลูมีเนียม

Image size : 60(W) x 120-200(H) cm

               

 

Poster Stand (AG-4F)

วัสดุโครง : เหล็ก (ขาว/ดำ)

Image size : 50(W) x 150-180(H) cm x2p

                 : 60(W) x 150-180(H) cm x2p

             

 

Changable

Standard J-flag (AG-1F)

Standard J-flag (AG-1F)

วัสดุโครง : เหล็ก (ขาว/ดำ)

Image size : 50(W) x 150-180(H) cm x2p

                 : 60(W) x 150-180(H) cm x2p

             

 

Changable

Standard flagpole (AG-3F)

วัสดุโครง : เหล็ก

Image size : 45(W) x 160(H) cm

                 

 

Flogpole วัสดุ Vinyl Frontlit (outdoor) หรือ Photo PP,Glossy PP(Indoor)

Contacts
 

Tel: (+66)2-942-1307

Fax: (+66)2-942-1053

Call : 082-8822653 

Head office
64ถ.โชคชัย4
ซ.84 แยก2-12
ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

Aero Gusto.,Co.Ltd

Address

 OUR SERVICE
 

 TOWER SIGN : FASCIA SIGN : PYRON SIGN : LED SIGN : ALUMINIUM COMPOSIT : INKJET PRINTING : STEEL WORK : EPOXY FLOORING