top of page

ป้ายทาวเวอร์, ป้ายหน้าอาคาร ,ป้ายตัวอักษร

ป้ายทาวเวอร์

ป้ายทาวเวอร์มีลักษณะโดดเด่น ช่วยให้สังเกตุเห็นได้ในระยะใกล้-ไกล ได้อย่างชัดเจน ตัวพื้นป้ายเป็นชิ้นงานต่อเนื่องด้วยวัสดุโลหะ และอโลหะ เช่น แผ่นอลูมิเนียม แผ่นสังกะสี และแผ่นผ้า-ไม้ ตัวอักษรมีทั้งแบบลักษณะตัวกล่องอะคริลิคฐานรากตอกเสาเข็มลงดินตามแบบแปลนที่ทางวิศวกรได้ออกแบบไว้อย่างเหมาะสมกับการรับน้ำหนักและความปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียง

ป้ายหน้าอาคาร

เป็นส่วนที่บ่งบอกถึงสถานที่ และภาพลักษณ์ของสถานที่นั้น ๆ โดยใช้พื้นแบ็คกราน์ตัว C และตัว Z ตัวอักษรแผ่นซิงค์แผ่นสแตนเลส ทองเหลือง เพื่อเพิ่มความสวยงามแปลกตาออกไปจากอาคารอื่น ๆ และสามารถโฆษณาสินค้าได้อีกด้วย

ป้ายตัวอักษร

ป้ายตัวอักษรส่วนใหญ่ทำเป็นชื่อร้าน องค์กร หรือบริษัท ติดตั้งภายนอกอาคารเป็นส่วนใหญ่วัสดุที่ใช้ในการผลิตตัวอักษรมีหลายชนิด เช่น โลหะ แผ่นพลาสติก เหล็กซิ้งค์ สแตนเลส พลาสวูด เป็นต้น

bottom of page